Woning kopen

Aankoop

Slechts € 1450,- (geen verborgen extra kosten)

Alle diensten m.b.t. de aankoop van uw nieuwe woning voor een vast tarief van 1450,- euro. Dit is inclusief BTW en inclusief andere bijkomende kosten, dus ook de evt. bouwtechnische keuring! U weet dus precies waar u aan toe bent en krijgt achteraf geen extra rekeningen.

Een uitermate prettig contact. De makelaar toonde zich zeer betrokken en ter zake kundig, dacht met ons mee, gaf goede adviezen en nam daar ook de tijd voor. Hij was altijd persoonlijk bereikbaar en stond ons ook als het ging om de keuze van een nieuwe woning met raad en daad terzijde.

P. van Strien

Werkwijze

Tweede bezichtiging

Als u een woning heeft bezichtigd en u heeft het idee dat deze woning voldoet aan uw wensen dan schakelt u Makelaardij Noordbarge in. Er wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. Wij gaan dan met u mee naar de tweede bezichtiging voor de waardebepaling. Tevens zorgen we voor het complete vooronderzoek zoals: kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, de tijd dat de woning te koop staat, enzovoort. Bij twijfel over de bouwtechnische toestand van het object wordt altijd een bouwtechnische keuring geadviseerd.

Onderhandelen 

Makelaardij Noordbarge heeft beroepshalve veel ervaring met het onderhandelen. We weten waar we rekening mee moet houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingsstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Koopakte

Als u het huis hebt gekocht, moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken, enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven, zal Makelaardij Noordbarge deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft kunnen wij de koopakte samen met u opstellen.

Notaris

Makelaardij Noordbarge zorgt ook voor de notariële begeleiding. De notaris stelt op basis van de gegevens die makelaar aan de notaris ter beschikking heeft gesteld de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u in aanwezigheid van makelaardij Noordbarge, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.

BEKIJK ONS WONING AANBOD