Privacybeleid

Makelaardij Noordbarge vindt uw privacy zeer belangrijk en houdt in al haar acties rekening met de bestaande wettelijke bepalingen.

Het privacybeleid geschiedt conform Wet Bescherming Persoonsgegevens 1 september 2001.

Onder persoonsgegevens verstaat de wet de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mail adres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via Internet worden verzameld.

Uw privacy wordt door Makelaardij Noordbarge gegarandeerd. Dit geldt ook voor eventuele samenwerkingsverbanden die wij aangaan met derden.